Results for:
Results for:
School List Name
Grade
Teacher
School Year
SL
K
All Kindergarten Teachers
2022-2023
K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Mrs. Janes
2022-2023
1
Mrs. Fisher
2022-2023
1
Mrs. Miller
2022-2023
2
Mrs. Stone
2022-2023
2
Mrs.Aiu
2022-2023
SL
3
Mrs. Arnold's Third Grade Supply List
2022-2023
3
Ms. Weber
2022-2023
SL
4
All Fourth Grade Teachers
2022-2023
5
Mrs. Child & Mrs. Knight
2022-2023
6, 7, 8
Mrs. Burgener
2022-2023
6, 7, 8
Mrs. Burgener
2022-2023
6
Mrs. Goff
2022-2023
SL
7, 8, 9
All Seventh Grade to Ninth Grade Art Teachers
2022-2023