Hope-Centennial Elementary

5350 Stacy Street West Palm Beach, FL 33417

Kindergarten Supply List

Grade: Kindergarten
Kindergarten Teachers
2019-2020
Updated Aug 6th, 2019
 • (1)
  Back Pack - No Wheels
  |with child's name; Valiz ak non pitit ou a make sou anlè (san woulèt)
 • (1)
  Change of Clothes
  |in a plastic bag with name; Yon rad konplè pou chanje nan yon sachè plastic ak non pitit ou a ekri sou li
 • (1)
  School Supply Box / Pencil Box (Plastic)
  |Bwat plastik (pou plim ak kreyon)
 • (2)
  Paper Mate® Woodcase Pencils with Erasers, 24 Pack
  |yellow; Pake kreyon 24-No. 2 (kantite24)
 • (4)
  Crayola® Crayons, 24 Count
  |boxes; Bwat kreyon Crayola 24
 • (1)
  Colored Pencils, Box(es)
  |kreyon koulè
 • (1)
  Highlighters
  |1 pack; Pake Makè
 • (2)
  EXPO Dry Erase Markers, Low Odor, Thick/Chisel Tip, Assorted Colors, 4 Pack
  |; Packe Expo makè pou efase (4 grenn)
 • (5)
  Elmer's Glue Stick
  |no liquid; Glou Elmer's (pa likid)
 • (4)
  Eraser(s), Paper Mate® Pink Pearl
  |Efas roz pou lekòl
 • (1)
  Fiskars Scissors 5" Kids, Blunt/Rounded
  |Pè sizo(blunt tip)
 • (5)
  Package(s) of Printer/Copier Paper - White, 8.5in x 11in, Ream/500 Sheets
  |Pake papye plizyè koulè (8 ½ x 11)
 • (4)
  Composition Notebook
  |black and white; Kaye Konpozisyon nwa ak blan
 • (4)
  Spiral Notebook Wide Ruled, 70 Sheets
  |Kaye a liy ( 70 pages )
 • (1)
  Pocket Folders, Plastic, Red, with Prongs/Brads
  |katab plastic (rouj )
 • (1)
  Pocket Folders, Plastic, Yellow, with Prongs/Brads
  |katab plastic jaun
 • (1)
  Pocket Folders, Plastic, Blue, with Prongs/Brads
  |katab plastic ble
 • (1)
  Pocket Folders, Plastic, Green, with Prongs/Brads
  |katab plastic vèt
 • (2)
  Hand Sanitizer, Bottle(s)
  |Boutèy sanitizer
 • (1)
  Liquid Hand Soap, Bottle(s)
  |Boutèy savon likid
 • (2)
  Box(es) of Ziploc® brand Storage Bags, Gallon Size
  |Bwat sachè Ziploc (gallon)
 • (1)
  Box(es) of Ziploc® brand Bags, Sandwich Size
  |Bwat sachè( sandwich) Ziploc
 • (1)
  Package(s) of Paper Plates
  |Pake Plat
 • (4)
  Package of Mr. Clean Magic Erasers
  |magic cleaning erasers; Efas pou netwaye
 • (3)
  Box(es) of Kleenex Facial Tissues
  |Bwat papye mouchwa
 • (2)
  Package(s) of Baby Wipes
  |Bwat baby wipes
 • (2)
  Paper Towels - Roll(s)
  |Bwat roulo papye
 • (1)
  Package(s) of Brown Paper Bags
  |sache papye mawon
 • (1)
  Headphones
  |or earbuds; pè kas radyo / zouti pou tande
Did you find these lists helpful? Give Feedback